Development of composite glass beams : a review

K. Martens, R. Caspeele, J.L.I.F. Belis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

    47 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of composite glass beams : a review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen