Development of catalytic pervaporation membranes for the integration of reaction and separation

T.A. Peters, N.E. Benes, J.T.F. Keurentjes

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Originele taal-2Engels
    Titel4th Netherlands Process Technology Symposium (NPS4), Veldhoven, the Netherlands
    StatusGepubliceerd - 2004

    Citeer dit