Development of catalytic pervaporation membranes for integration of reaction and separation

T.A. Peters, N.E. Benes, Z.A.E.P. Vroon, J.T.F. Keurentjes

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the 6th International conference on catalysis in membrane reactors (ICCMR-6), Lahnstein, Germany
  RedacteurenR. Dittmeyer
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit