Development of an uncertainty analysis framework for model-based consequential life cycle assessment: Application to activity-based modelling and life cycle assessment of multimodal mobility

Paul Martin Baustert

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Rasouli, Soora, Promotor
  • Timmermans, Harry J.P., Promotor
  • Benetto, Enrico, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning20 apr 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5255-9
StatusGepubliceerd - 20 apr 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit