Development of an endoscopic-laser PIV/DIA technique for high-temperature gas–solid fluidized beds

I. Campos Velarde, F. Gallucci, M. van Sint Annaland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
381 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)351-363
TijdschriftChemical Engineering Science
Volume143
DOI's
StatusGepubliceerd - 2 apr 2016

Citeer dit