Development of an authotermal membrane reactor for the oxidative coupling of methane using a dual function catalyst

A.S. Chaudhari, T.P. Tiemersma, F. Gallucci, M. Sint Annaland, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Process Technology Meeting (NPS-11), 24-26 October 2011, Arnhem, The Netherlands
Plaats van productieArnhem, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit