Development of aids for the perceptually handicapped

H.E.M. Mélotte, F.F. Leopold

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of aids for the perceptually handicapped'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.