Development of a set-up to measure pulsed power plasma in water for rock fragmentation

    Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

    86 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of a set-up to measure pulsed power plasma in water for rock fragmentation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen