Development of a robot-based environment for training children with autism

E.I. Barakova, Mingyu Kim, T. Lourens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    6 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of a robot-based environment for training children with autism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen