Development of a plane strain compression tribometer

S. Wang

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Datum van toekenning1 jan 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-5282-314-6
StatusGepubliceerd - 1994

Bibliografische nota

Eindverslag

Citeer dit