Development of a Perovskite Solar Cell Architecture for Opaque Substrates

Benjamin T. Feleki, Sanjana Chandrashekar, Ricardo K.M. Bouwer, Martijn M. Wienk, René A.J. Janssen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of a Perovskite Solar Cell Architecture for Opaque Substrates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen