Development of a numerical model for obtaining flame transfer function in a simplified slit burner with heat exchanger

N. Hosseini, V.N. Kornilov, O.J. Teerling, I. Lopez Arteaga, Ph. de Goey

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
223 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of a numerical model for obtaining flame transfer function in a simplified slit burner with heat exchanger'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen