Development of a novel infrared technique for instantaneous, whole-field, non invasive gas concentration measurements in gas-solid fluidized beds

T.Y.N. Dang, T. Kolkman, F. Gallucci, M. Sint Annaland, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of a novel infrared technique for instantaneous, whole-field, non invasive gas concentration measurements in gas-solid fluidized beds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen