Development of a novel flamelet-based model to include preferential diffusion effects in autoignition of CH4/H2 flames

Ebrahim Abtahizadeh, Philip de Goey, Jeroen van Oijen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of a novel flamelet-based model to include preferential diffusion effects in autoignition of CH4/H2 flames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen