Development of a model-based controller for a three-way catalytic converter

M. Balenovic, Toon Bie, de, A.C.P.M. Backx

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

208 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieNew York
UitgeverijSociety of Automotive Engineers (SAE)
StatusGepubliceerd - 2002

Bibliografische nota

SAE Technical Papers ; 2002-01-0475

Citeer dit