Development of a head-movement-controlled mouse emulator

X. Wang

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijInstituut voor Perceptie Onderzoek (IPO)
Aantal pagina's33
StatusGepubliceerd - 26 feb 1990
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamIPO-Rapport
Volume735

Citeer dit