Development of a Generic Vehicle Modelling Procedure

C.D. Zweep, van der, W.J. Witteman, H. Mooi, R.R.P. Rodenburg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of a Generic Vehicle Modelling Procedure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering