Development of a controller and a synchronization-algorithm for a light tracker

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's67
StatusGepubliceerd - 2002

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2002.047

Bibliografische nota

DCT 2002.047

Citeer dit