Development of a cascade of ultrafiltration stages for the resolution of enantiomers using enantioselective micelles

P.E.M. Overdevest, J.T.F. Keurentjes, A. van der Padt, K. van 't Riet

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings Conference on Membrane Technology and Planning
    StatusGepubliceerd - 1998

    Citeer dit