Development and study of direct-bonded silicon carbide bricks as a lining material for the blast furnace stack

J.T. Konijnenburg, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

5674 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Stuyts, A.L., Promotor, Externe Persoon
  • Stein, H.N., Promotor
Datum van toekenning1 jul 1977
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit