Development and realization of an EMC test for an automotive motor controller in the reverberating chamber

Marijn Hummelink

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2010

Bibliografische nota

Period: 1-9-2009 - 31-3-2010

Citeer dit