Development and Realization of a Cross-slot Flow Device for Investigation of Structure Development in Elongational Flow of Melts.

F.H.M. Swartjes

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
Plaats van productieTUE
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit