Development and prototyping of an integrated 3D-printed façade for thermal regulation in complex geometries

Maria Valentini Sarakinioti, Thaleia Konstantinou, Michela Turrin, Martin Tenpierik, Roel Loonen, Marie L. De Klijn-Chevalerias, Ulrich Knaack

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

6 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and prototyping of an integrated 3D-printed façade for thermal regulation in complex geometries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen