Developing realistic mathematics education

K.P.E. Gravemeijer

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

    25 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Developing realistic mathematics education'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit