Developing realistic mathematics education

K.P.E. Gravemeijer

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  25 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Deze studie vindt zijn oorsprong in de ontwikkeling van een onderwijsprogramma voor rekenen-wiskunde voor de basisschool. Dit ontwikkelwerk vond plaats in het project Onderwijs en Sociaal Milieu (OSM) en resulteerde in de methode 'Rekenen & Wiskunde'. De door OSM voorgestane onderwijstechnologische ontwikkelmethodiek bleek echter niet te passen bij de door de ontwikkelaars voorgestane vernieuwing van het reken-wiskunde onderwijs: de door het IOWO geentameerde vernieuwing ("realistisch reken-wiskunde onderwijs").
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Utrecht University
  Begeleider(s)/adviseur
  • Treffers, A., Promotor, Externe Persoon
  • Jong, de, R.A., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning26 okt 1994
  Plaats van publicatieUtrecht
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-73346-22-3
  StatusGepubliceerd - 1994

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Developing realistic mathematics education'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit