Developing local energy markets: a holistic system approach

Abo Rassa, Coen van Leeuwen, Robertjan Spaans, Koen Kok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Currently, the energy system is transforming in an unprecedented manner due to decentralization and decarbonization. A third clear development is so-called sector coupling, which refers to the growing interdependency of the electricity, heat/cooling, and transport sectors caused by overlapping infrastructure and using storable energy sources.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer8802349
Pagina's (van-tot)59-70
Aantal pagina's12
TijdschriftIEEE Power and Energy Magazine
Volume17
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - sep 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Developing local energy markets: a holistic system approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit