Developing an online authoring tool to support teachers in designing 21st century design based education in primary school

Tilde Bekker, Ruurd Taconis, Saskia Bakker, Bernice d’Anjou

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Developing an online authoring tool to support teachers in designing 21st century design based education in primary school'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen