Developing a platform for comparison of hospital admission systems : an illustration

J.M.H. Vissers, I.J.B.F. Adan, N.P. Dellaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Developing a platform for comparison of hospital admission systems : an illustration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen