Developing a perceptual distance monitor for client-contractor collaborations

H.J.C. (Christian) van der Krift (Corresponding author), Arjan J. van Weele, Josette M.P. Gevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Developing a perceptual distance monitor for client-contractor collaborations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Social Sciences

Nursing and Health Professions

Economics, Econometrics and Finance