Developing a Decision Support System leveraging Distributed and Heterogeneous Sources: Case-Based Reasoning for Manufacturing Incident Handling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Developing a Decision Support System leveraging Distributed and Heterogeneous Sources: Case-Based Reasoning for Manufacturing Incident Handling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Chemical Engineering