Deuterium retention in Sn-filled samples exposed to fusion-relevant flux plasmas

W. Ou (Corresponding author), R. S. Al, J. W.M. Vernimmen, S. Brons, P. Rindt, T. W. Morgan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deuterium retention in Sn-filled samples exposed to fusion-relevant flux plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie