Determining the thickness of ultra-thins film with the use of Nanoindentation

M. Zanden, van der, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
UitgeverijTU/e
StatusGepubliceerd - 2012

Publicatie series

NaamMT
Volume12.12

Citeer dit