Determining the charge of surface steps by high-resolution local scanning-tunneling spectroscopy

M. Kemerink, T.C.G. Reusch, D.M. Bruls, P.M. Koenraad, H.W.M. Salemink, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
Titel11th Int. Conf. on Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy and Related Techniques, 15-20 July 2001, Vancouver, Canada
Plaats van productieS.l.
Uitgeverijs.n.
Pagina's307
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit