Determining sociability, social space, and social presence in (a)synchronous collaborating groups

C.J. Kreijns, P.A. Kirschner, W.M.G. Jochems, H. Buuren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  157 Citaties (SciVal)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Determining sociability, social space, and social presence in (a)synchronous collaborating groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Computer Science

  Psychology