Determining factors of the effectiveness of IP-based spin-offs: Comparing the Netherlands and the US

R.N.A. Bekkers, V.A. Gilsing, M. Steen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

38 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determining factors of the effectiveness of IP-based spin-offs: Comparing the Netherlands and the US'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen