Determining capacity of shunting yards by combining graph classification with local search

Arno J.G. van de Ven, Y. Zhang, Wan-Jui Lee, H. Eshuis, A.M. Wilbik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
157 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determining capacity of shunting yards by combining graph classification with local search'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen