Determining a pulse signal from a video sequence

G. de Haan (Uitvinder), W. Wang (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Determining a pulse signal from a video sequence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit