Determination of trace amounts of hydroperoxides by column liquid chromatography and colorimetric detection

R.S. Deelder, M. Kroll, J.H.M. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of trace amounts of hydroperoxides by column liquid chromatography and colorimetric detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen