Determination of the stability constants for cobalt, nickel and palladium homogeneous catalyst complexes containing triphenylphosphine ligands

T. Djekic, Z. Zivkovic, A.G.J. Ham, van der, A.B. Haan, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of the stability constants for cobalt, nickel and palladium homogeneous catalyst complexes containing triphenylphosphine ligands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science