Determination of the phase diagram of the MoCo system using diffusion couples

C.P. Heijwegen, G.D. Rieck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of the phase diagram of the MoCo system using diffusion couples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen