Determination of the order-up-to policies in the stochastic economic lot scheduling model

S.R. Smits, M. Wagner, A.G. Kok, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of Twelfth International Working Seminar on Production Economics, Igls, 18-22 February, 2002
Plaats van productieIgls
Pagina's491-516
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit