Determination of the intra- and intermolecular microstructure of bulk and emulsion copolymers of styrene and 2-hydroxyethyl methacrylate by means of proton NMR and gradient polymer elution chromatography

H.A.S. Schoonbrood, A.M. Aerdts, A.L. German, G.P.M. Velden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
169 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5518-5525
Aantal pagina's7
TijdschriftMacromolecules
Volume28
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit