Bepaling van de 'ideale' autoriteit: Rekenen met lucht/water warmtewisselaars (3)

Alet van den Brink (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

n dit artikel wordt ingegaan op de 'ideale' klepautoriteit en hoe deze beinvloed wordt door de keuze van de ontwerptemperaturen. Specifiek voor lage temperatuur (LT) verwarming en hoge temperatuur (HT) koeling kortom, duurzame hedendaagse opwekkers. Het blijkt dat een autoriteit van 1 niet in alle gevallen de autoriteit is. Uitgangspunt is 1 warmteoverdrachtsfactor a uit eerdere artikelen welke het temperatuursverschil in deellast, de vorm van de warmteafgiftekarakteristiek en, in dit artikel, de combinatie van de klepkarakteristiek en 'ideale' autoriteit bepaald.
Vertaalde titel van de bijdrageDetermination of the "ideal" valve authority : Calculation with air/water heat exchangers (3)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTVVL Magazine
StatusGepubliceerd - 1 okt 2017

Bibliografische nota

No access to full text

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bepaling van de 'ideale' autoriteit: Rekenen met lucht/water warmtewisselaars (3)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit