Determination of the chloride diffusion coefficient in blended cement mortars

V. Elfmarkova, P.R. Spiesz, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of the chloride diffusion coefficient in blended cement mortars'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen