Determination of the charateristics of a nonlinear resistor by harmonic excitation

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)ET 1-ET 2
TijdschriftDe Ingenieur
Volume82
StatusGepubliceerd - 1970

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of the charateristics of a nonlinear resistor by harmonic excitation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit