Determination of substances at low concentrations in complex mixtures by isotachophoresis with column coupling

F.M. Everaerts, T.P.E.M. Verheggen, F.E.P. Mikkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

162 Citaten (Scopus)
175 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of substances at low concentrations in complex mixtures by isotachophoresis with column coupling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen