Determination of steady-state performance of Innas Floating Cup type of axial piston pumps (ISO 4409)

W. Post

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's46
StatusGepubliceerd - 2004
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2004.127

Bibliografische nota

DCT 2004.127

Citeer dit