Determination of rheological constitutive equations using complex flows

J.F.M. Schoonen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

908 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, Han, Promotor
  • Baaijens, Frank P.T., Promotor
  • Peters, Gerrit W.M., Co-Promotor
Datum van toekenning1 mei 1998
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0740-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit