Determination of phenolic derivatives of antipyrine in plasma with solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography-atmospheric-pressure chemical ionization mass spectrometry

S.A.J. Coolen, T. Ligor, H.P.M. Lieshout, van, F.A. Huf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of phenolic derivatives of antipyrine in plasma with solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography-atmospheric-pressure chemical ionization mass spectrometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen