Determination of lateral interactions between NO molecules on Rh(111)

J.H.A. Hagelaar, C.F.J. Flipse, A.P.J. Jansen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of lateral interactions between NO molecules on Rh(111)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie